Janke Meijer

Janke Meijer, f. 1954 i Nederland (Leeuwarden). Flyttet til Norge i 1981.

UTDANNING, ERFARING, INTERESSER:

master i kroppsøving fra Nederland og 2 år som kroppsøvingslærer,
1 år gamle håndverksfag (Fosen Folkehøyskole),
1 år møbelsnekring/ treskjæring (Dovre),
div. jobber innen museumsvesenet/ skoleverket, avløser,
eget verksted = firma Tre & Tradisjon sammen med ektefelle Tom fra 1987- først på Ullinsvin i Vågå 1987-1998, og nå på Gildesvollen fra 1998.

Jeg sitter i styret for Ringebu Husflidslag.

V.s.a Tre & Tradisjon har jeg i alle år vært avløser på gårder med ku eller sau og i 33 år har jeg i 4 sommeruker vært lykkelig som seterbudeie i Oppdalsfjellet.

Jeg har ansvaret for Pilegrimsherberget på Gildesvollen, utleie av ferieboligen "Konfirmantsalen" og verkstedutsalget.

Om sommeren har jeg gartnerarbeid på kirkegården til Stavkirka og på Gildesvollen er det nok å gjøre for meg i den store (kjøkken) hagen som gir oss økologisk mat hele året.
Tom Skånsar Borgersen

Tom Skånsar Borgersen, f. 1960 i Vågå. Oppvokst i Nannestad.

UTDANNING, ERFARING, INTERESSER:

3 år møbelsnekring
3 år treskjæring ( Dovre), svennebrev i 1983,
frilanse treskjærer 1983- 1986,
eget verksted = firma Tre & Tradisjon sammen med ektefelle Janke fra 1987- først på Ullinsvin i Vågå 1987-1998, og nå på Gildesvollen fra 1998.

Etter et hjerneslag i 2005 har jeg måtte trappe ned på produksjon på verkstedet og jeg bruker nå mye tid på arbeid for Landsforeningen For Slagrammmede(LFS), men driver fortsatt på som treskjærer noen timer om dagen.

Dessuten er jeg aktiv i ornotologisk sammenheng og er en ivrig fotograf av fugler, kryp og lav. Vi kan vel si at fotografering er den nye lidenskapen. På Gildesvollen henger det fuglekasser på alle vegger og i alle trær. Noen tårnseilerkasser har til og med innebygd videokamera.

Jeg har ansvar for bigården, sitter i styret for Gudbrandsdal Birøkterlag og er mentor for nye birøktere.

Etter hjernslaget måtte mye trenes opp igjen og det har ført til at jeg nå er oppsatt av å ikke stresse og å holde formen vedlike, - jeg løper faktisk regelmessig en maratonavstand! Ikke som konkurranse, men kun for meg sjøl og aller helst fritt i fjellet!

Del denne siden